καλησπέρα! πώς χρησιμοποιειτε το βιβλίο Γαλλικών Γ΄Γυμνασίου ;

1 j'aime 0 n'aiment pas
195 vues
demandé 12-Sep-2017 dans Écoles publiques par anonyme  

1 Réponse

0 aiment 0 n'aiment pas
répondu 2-Jan-2018 par gallika (6,400 points)  
sélectionné 2-Jan-2018 par gallika
 
Meilleure réponse
Pendant la première moitié du cours, on fait le livre. Pendant la seconde moitié, on fait des activités plus motivantes, socialement (projets, etc.)
...