Γεια σας! Ποια μέθοδο θα μου προτείνατε για ένα παιδί 12 ετών που ξεκινά τώρα γαλλικά;

1 j'aime 0 n'aiment pas
182 vues
demandé 19-Jan-2016 dans Cours particuliers par anonyme  

1 Réponse

1 j'aime 0 n'aiment pas
répondu 20-Jan-2016 par adaravigka (200 points)  
To "A ton tour" εκδόσεις Trait d'union  είναι πολύ καλό κατά τη γνώμη μου.
...